Fuerteventura

Fuerte és Mart. Aterres i no hi veus cap arbre, és tot un pedregar de terra vermella i cràters inconnexes. De tant en tant alguna palmera s’intercala en el paisatge. És una illa despullada, exposada als elements més cruels. I aquesta nuesa del magma mil·lenari, d’esperit aspre i punyent, se t’escola ben endins. Les preocupacions peninsulars es dissolen en el malpaís, i els dols diversos queden a sol i serena, a mercè dels bramuls dels alisis i del rugit del mar. La solitud hi és però et mira de lluny, no gosa perseguir-te perquè les marees l’espanten.

Però quan comences la batalla amb les onades veus que estàs envoltada d’éssers com tu, que han decidit sortir de l’òrbita tirànica del que s’espera d’ells,  éssers que els importa ben poc la sal als cabells i que vencen gegants, ja siguin de sal o de sang. Individus que al capdavall, descobreixen que un paisatge erm els transforma, els estripa els quatre draps que encara porten i els vesteix d’escates de coratge.  Amb ells aprens que la calma et salva d’una revolcada eterna, entens que el silenci premia l’espera mar endins, t’adones que pots llegir l’aigua i descobrir-hi versos frapants. I talment com balles amb l’oceà aprens a dansar amb la vida, fotent-hi el mateix valor que hi fots quan sents la remor d’un monstre líquid. I així, lluitant amb força, te n’adones que t’has convertit en una persona d’aigua. I a partir d’aquí, ja no hi ha volta enrere.

Castellano:

Fuerte es Marte. Aterrizas y no ves ningún árbol, es todo un pedregal de tierra roja y cráteres inconexos. De vez en cuando alguna palmera se intercala en el paisaje. Es una isla desnuda, expuesta a los elementos más crueles. Y esta desnudez del magma milenario, de espíritu áspero y punzante, se te filtra cuerpo adentro. Las preocupaciones peninsulares se disuelven en el malpaís, y los duelos diversos quedan a la intemperie, a merced del griterío de los alisios y del rugido del mar. La soledad está, pero te mira de lejos, no se atreve a perseguirte porque las mareas la asustan. Pero cuando empiezas la batalla con las olas ves que estás rodeada de seres como tú, que han decidido salir de la órbita tiránica de lo que se espera de ellos, seres que les importa muy poco la sal en el pelo y que vencen gigantes, ya sean de sal o de sangre. Individuos que después de todo, descubren que un paisaje vacío los transforma, los desgarra de los cuatro paños que todavía llevan y los viste de escamas de coraje. Con ellos aprendes que la calma te salva de un revolcón eterno, entiendes que el silencio premia la espera mar adentro, te das cuenta de que puedes leer el agua y descubrir versos impactantes.

Y tal como bailas con el océano aprendes a danzar con la vida, poniendo el mismo valor que sacudes cuando oyes el estruendo de un monstruo líquido. Y así, luchando con fuerza, te das cuenta de que te has convertido en una persona de agua. Y a partir de aquí, ya no hay vuelta atrás.

English:

Fuerte is Mars. You land and you don’t see any trees, it’s all a scree of red earth and unconnected craters. Occasionally a palm tree is thrown in the landscape. It is a bare island, exposed to the cruelest elements. And this nakedness of the millennial magma, with a harsh and sharp spirit, leaks into your body. The peninsular worries dissolve in the malpaís, and your few own grievings are left in the open air, at the mercy of the screaming of the trade winds and the roar of the sea. Loneliness is there, but she looks at you from afar, she doesn’t dare to chase you because the tides scare her. But when you start the battle with the waves you see that you are surrounded by beings like you, who have decided to leave the tyrannical orbit of what is expected of them, beings that care little about salt in their hair and that beat giants, made of salt or blood. Individuals who, after all, discover that an empty landscape transforms them, tears them apart from the cloths they still wear and dresses them with scales of courage. With them you learn that calm saves you from an eternal stir, you understand that silence rewards waiting from offshore, you realize that you can read the water and discover striking verses. And just as you dance with the ocean, you learn to dance with life, being as bold as you are when you hear the roar of a liquid monster. And so, fighting hard, you realize that you have become a person of water. And from here, there is no turning back.