SERVEIS PER A LES FAMÍLIES

  • Teràpia i coaching familiar amb infants i preadolescents
  • Mediació familiar i resolució de conflictes.
  • Dificultats en la comunicació. Convivència familiar. Habilitats socials
  • Assessoria en lactància materna
  • Assessoria en son infantil
  • Orientació en cicles evolutius i ritmes naturals: alimentació complementària, control d’esfínters, adaptacions (escola, nova llar, germans, separacions…), col·lapses emocionals (“rabietes”), comportaments no desitjats o conductes inapropiades…
  • Intel·ligència emocional, autoestima, valors i principis en les relacions familiars
  • El joc en l’aprenentatge i desenvolupament de l’infant
  • Suport escolar i orientació familiar
  • Atenció precoç i estimulació primerenca