COMUNITAT DE FAMÍLIES

Grup de suport a la criança mitjançant trobades setmanals o quinzenals guiades per un professional que pretén:

  • Despertar el sentit comú i l’instint en torn a la criança i a l’educació en la llar.
  • Oferir recursos i informació actualitzada sobre educació i criança respectuoses amb el nen i la resta de la família.
  • Debatre sobre els resultats actuals de la criança i educació tradicional i convencional: recerques i informació contrastada per obrir-nos a la criança respectuosa i integradora.
  • Prevenir conflictes familiars i reflexionar sobre la nostra forma de criar i educar als nostres fills .
  • Potenciar l’autoestima de tota la família per arribar a un equilibri i harmonia emocionals.

Es proporcionen  recursos i eines a les mares i pares per a que puguin abordar les dificultats relacionals, decidir quin camí triar i actuar de forma natural i normalitzada davant l’educació i criança del seus fills, facilitant un espai per acompanyar tots els processos familiars que vagin sorgint per afavorir dinàmiques de grup i resoldre situacions de dificultat en un clima de diàleg, cooperació i respecte.

Fent servir mètodes, tècniques i estratègies per arribar a conèixer-se millor, amb exercicis, teràpies, seguiments, enquestes, dinàmiques de grup, etc. Per a que les mares i pares puguin portar un control de la situació, anotar, contrastar i avaluar els comportaments propis i dels seus fills i portar de forma autònoma el seu aprenentatge per poder detectar ells mateixos el què millora o empitjora les seves relacions familiars per a poder modificar-ho.