Publicacions

Tot seguit teniu un inventari de les darreres publicacions de temàtica occitana o amb continguts de filologia occitana dutes a terme per professors i investigadors de la Càtedra d’Estudis Occitans o en què han participat aquests mateixos professors i investigadors.

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#959395″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2020

 

[/aesop_content]

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2020a): «Notes de toponymie gasconne. À propos de quelques noms de lieux de Bossòst (Val d’Aran)». Dins: Michel Tamine (dir.): Circulations linguistiques dans les noms propres. Onomastique occitane –Onomastica occitana. Paris: L’Harmattan, p. 311-344.

Aitor Carrera (2020b): «Pluricentrism and unity : visions and management of dialectal variation in the process of codification and standardisation of Occitan». Dins: Rudolf Muhr; Josep Àngel Mas Castells; Jack Rueter (eds.): European Pluricentric Languages in Contact and Conflict. Berlin: Peter Lang, p. 111-131.

Aitor Carrera (2020c): «La Filologia Occitana a la Universitat de Lleida: la Càtedra d’Estudis Occitans (2014-2018)». Dins: Estudis Romànics, 42, p. 267-276.

Aitor Carrera (2020d): «Jornada sobre la variació lingüística a Baiona». Dins: Estudis Romànics, 42, p. 579-580.

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#959395″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2019

 

[/aesop_content]

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2019a): «Situació sociolingüística a la Vall d’Aran». Dins: Direcció General de Política Lingüística: Anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013, vol. 2, Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 115-141.

Aitor Carrera (2019b): Report de Lespoux, Yan (2016) : Pour la langue d’oc à l’école. De Vichy à la loi Deixonne, les premières réalisations de la revendication moderne en faveur de l’enseignement de la langue d’oc. Dins: Estudis romànics, XLI, p. 579-587.

Isabel Grifoll (2019): «Alfons I (1162-1196) i els trobadors». Dins: Plecs d’història local, 172, p. 2-4.

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#959395″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2018

 

[/aesop_content]

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2018a): «Bò, bueu, arronçabueu. Les désignations du bœuf et de la bugrane en gascon aranais». Dins: Claude Passet (dir.) : Actes du 15ème colloque des langues dialectales (2016). Du parler d’hier au parler d’aujour’hui. Monaco: Académie des langues dialectales, p. 215-231.

Aitor Carrera ([2017] 2018b): «L’occità a Catalunya». Dins: Anuari Verdaguer 25 – 2017. Barcelona: Eumo Editorial, p. 171-194.

Aitor Carrera (2018c): «Lengua preferenciau e utilizacion efectiva dera lengua. Era administracion locau coma simptòma sociolingüistic ena Val d’Aran». Dins: Web-blog de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Jordi Suïls (2018): «Anotaciones sobre el occitano con especial atención al aranés». Dins: Javier Giralt Latorre, Francho Nagore Laín (eds.): Lenguas minoritarias en Europa y estandarización. Saragossa: Prensas de la Universidad de Zaragoza, p. 143-160.

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#959395″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2017

 

[/aesop_content]

Llibres:

Aitor Carrera, Isabel Grifoll (eds.) (2017): Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectivas. Actes de l’XIen Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans. Barcelona, Lleida: Generalitat de Catalunya, Diputació de Lleida.

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2017a): «De cap a un nau atlàs lingüistic dera Val d’Aran». Dins: Aitor Carrera; Isabel Grifoll (eds.): Occitània en Catalonha : de tempses novèls, de novèlas perspectivas. Actes de l’XIen congrès de l’Associacion internacionala d’estudis occitans. Barcelona, Lleida: Generalitat de Catalunya, Diputació de Lleida, p. 103-124.

Aitor Carrera (2017b): «INSULA > occitan ièrla. Un mot corrent ena toponimia dera nauta arribèra de Garona». Dins: Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica, 3-2017, p. 11-28.

Aitor Carrera (2017c): «L’occità a Catalunya». Dins: Anuari Verdaguer, 25. Barcelona: Eumo Editorial, p. 171-194.

Aitor Carrera (2017d): «La canya de xocolata, el francità i l’hora de sopar». Dins: Racó Català.

Aitor Carrera (2017e): «Er occitan en Catalonha: quines prioritats?». Dins: Web-blog de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Aitor Carrera, José Enrique Gargallo (2017): «La preséncia occitana dins la basa de donadas ParemioRom. Un novèl esplech paremiologic per la lenga d’òc». Dins: Aitor Carrera; Isabel Grifoll (eds.): Occitània en Catalonha : de tempses novèls, de novèlas perspectivas. Actes de l’XIen congrès de l’Associacion internacionala d’estudis occitans. Barcelona, Lleida: Generalitat de Catalunya, Diputació de Lleida, p. 911-924.

Isabel Grifoll (2017): «The Culture (Ninth-Twelfth Centuries): Clerics and Troubadours». Dins: Flocel Sabaté (ed.). The Crown of Aragon. A Singular Mediterranean Empire. Vol. 12, Brill’s Companion to European History. Leiden-Boston: Brill, p. 125-149.

Ramon Sistac (2017): «Vertats relatives: era experiéncia dempús dera recèrca en dialectologia». Dins: Lengas. Revue de sociolinguistique, 81 [en línia].

Jordi Suïls (2017): «”B’em tots vaduts parièr”, sobre la modalitat evidencial en gascó». Dins: Estudis filològics en homenatge al professor Jordi Colomina. Alacant: Universitat d’Alacant, p. 225-248.

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#959395″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2016

 

[/aesop_content]

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2016a): «7en Obrador de Lingüística Occitana (Associacion de Lingüistica Occitana: Ludwig-Maximilians-Universität München, 6-8 de juliol de 2015)». Dins: Estudis Romànics, 2016, p. 566-7.

Aitor Carrera (2016b): «Sobre llengües difícils i matances d’accents». Dins: Racó Català.

Aitor Carrera (2016c): «El Congrés Internacional d’Estudis Occitans de Lleida». Dins: Llengua i literatura, 26, p. 279-82.

Aitor Carrera (2016d): «El manteniment anòmal del diftong final -òu en l’occità de la Vall d’Aran. Tres formes excepcionals: coçòu, narigòu i sòu». Dins: Jean-Paul Chaveau, Marcello Barbato, Inés Fernández-Ordóñez (eds.). Actes du XXVIIe Congrès International de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 8: Linguistique variationnelle, dialectologie et sociolinguistique. Nancy: ATILF, p. 83-92.

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#959395″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2015

 

[/aesop_content]

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2015a): «Activitats de la Càtedra d’Estudis Occitans de la Universitat de Lleida» Dins: Estudis romànics, XXXVI, p. 437-438.

Aitor Carrera (2015b): «Onzè Congrés de l’Associació Internacional d’Estudis Occitans. Universitat de Lleida (Del 16 al 21 de juny de 2014)». Dins: Estudis Romànics, XXXVII, p. 660-662.

Aitor Carrera (2015c): «Pèire Bèc (1921-2014)». Dins: Estudis romànics, XXXVII, p. 729-737.

Aitor Carrera (2015d): «El Congrés Internacional d’Estudis Occitans, per primer cop a Catalunya». Dins: Revista de Catalunya, 289, p. 151-160. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes.

Aitor Carrera (2015e): «I què en fem, de l’occità? Algunes consideracions a partir de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població de 2013». Dins: blog de la Revista de Llengua i Dret. 15/10/2015.

Aitor Carrera (2015f): «L’occità o la urgència d’actuar». Dins: Racó Català.

Aitor Carrera (2015g): «Trenta anys de codificació gràfica. La necessitat d’implementar una normativa en l’occità de la Vall d’Aran». Dins: Treballs de sociolingüística catalana, 25, p. 251-286.

Aitor Carrera (2015h): «L’occità de la Vall d’Aran davant dels parlars gascons veïns. Implicacions lingüístiques de la separació política». Dins: La Reintegració de la Vall d’Aran a Catalunya (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, p. 63-99.

Jordi Suïls, M. Salomé Ribes (2015): «Modality markers in Gascon, between grammar and stylistic variation». Dins: eHumanista Journal of Iberian Studies, 8, p. 544-576.

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#959395″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2014

 

[/aesop_content]

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2014a): «Una qüestió fonètica entre el gascó i el llenguadocià. La pròtesi de [a] davant de R- en l’occità de la Vall d’Aran i de l’Alt Comenge immediat». Dins: Claude Passet (dir.). Actes du 14e Colloque des Langues Dialectales. Monaco 24 novembre 2012. Mònaco: EGC; Académie des Langues Dialectales, p. 155-177.

Aitor Carrera (2014b): «Toponímia occitana problematica. Sus era representacion grafica de quauqui nòms de lòc dera Gasconha pirenenca». Dins: Tort, Joan; Montagut, Montserrat (ed.): Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 2480-2492.

Aitor Carrera (2014c): «Una qüestió fonètica entre el gascó i el llenguadocià. La pròtesi de [a] davant de R- en l’occità de la Vall d’Aran i l’Alt Comenge immediat». Dins: Passet, Claude (dir): Actes du 14e Colloque des Langues Dialectales. Monaco 24 novembre 2012. Mònaco: EGC, Académie des Langues Dialectales du Principauté de Monaco, p. 155-177.

Aitor Carrera (2014d): «O occitano do Val d’Aran: uma aproximação sociolinguística». Dins: Robert Neal Baxter (ed.): Quem fala a minha língua?, vol. 2. Sant Jaume de Galícia: Associaçom Galega da Língua, p. 63-93.

Aitor Carrera (2014e): «Uns documents plan interessants entar estudi deth lexic der occitan dera Val d’Aran: era descubèrta des fiches inedites de Jusèp Sandaran Bacaria». Dins: Alén Garabato, Carmen; Torreilles, Claire; Verny, Marie-Jeanne (eds.): Los que fan viure e treslusir l’occitan. Actes du Xe congrés de l’AIEO. Béziers, 12-19 juin 2011. Llemotges: Lambert Lucas, p. 461-467.

Aitor Carrera (2014f): Report de Massourre, Jean-Louis (2012): Le Gascon, les mots et le système. Dins: Estudis romànics, XXVI, p. 567-574.

Aitor Carrera (2014g): «Er occitan ena Val d’Aran. A on n’èm ?». Dins: blog de la Revista de Llengua i Dret. 29/04/2014.

Aitor Carrera; Claudi Aventin-Boya (2014a): «La Vall de Toran. De Pontaut fins a Sant Joan». Dins: Cortadellas, Xavier; Pujadó, Judit (eds.): Els pobles oblidats. Una vall i 29 viles abandonades de Catalunya. La Bisbal d’Empordà: Edicions Sidillà, p. 305-321.

Aitor Carrera; Claudi Aventin-Boya (2014b): «Sant Joan de Toran. Una capital per als pobles perduts». Dins: Cortadellas, Xavier; Pujadó, Judit (eds.): Els pobles oblidats. Una vall i 29 viles abandonades de Catalunya. La Bisbal d’Empordà: Edicions Sidillà, p. 323-343.

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#939593″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2013

 

[/aesop_content]

Aitor Carrera (2013a): «Paremiologia, onomàstica i territori. L’element toponímic en els refranys meteorològics occitans». Dins: Géolinguistique [Université Stendhal – Grenoble 3], 13, p. 17-54.

Aitor Carrera (2013b): «La llengua occitana. Una aproximació sociolingüística actualitzada vuit-cents anys després dels fets de Muret». Dins: Revista de Catalunya, 281, p. 67-80.

Aitor Carrera (2013c): «Quatre regles de gramàtica aranesa. Aportacions de la gramàtica inèdita de Jusèp Condò a l’estudi de l’aranès contemporani». Dins: Casanova, Emili; Calvo, Cesáreo (eds.): Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas (València, 2010), VII. Berlín: De Gruyter, p. 501-512.

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#959395″ height=”20px” columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2012

 

[/aesop_content]

Aitor Carrera; José Enrique Gargallo (2012): «Quora Montcauv a lo capèu, se non plòu aüra, plourà lèu. De montanhas amb un capèl dins los provèrbis occitans e romanics». Dins: Oliviéri, Michèle; Brun-Trigaud, Guylaine; Del Giudice, Philippe: La Leçon des dialectes. Hommages à Jean-Philippe Dalbera. Alessandria: Edizioni dell’Orso, p. 243-250.

Aitor Carrera (2012): «De les Normes ortogràfiques a l’occitan larg. La codificació de l’aranès davant de l’estandardització de l’occità general». Dins: Miquel Àngel Pradilla (ed.): Fabra, encara. Actes del III Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra”, p. 471-482.

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#959395″ height=”20px” columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2011

 

[/aesop_content]

Llibres:

Aitor Carrera (2011a): L’occità. Gramàtica i diccionari bàsics (occità referencial i aranès). Lleida: Pagès Editors.

Josep Maria Domingo (ed.) (2011): Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme. Barcelona: Museu d’Història de Barcelona-Ajuntament de Barcelona.

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2010 [2011b]): «Occitània, un país que vol viure». Dins: Europa de les Nacions, 76, 5 p.

Aitor Carrera (2011c): «Cap a la recuperació i la restitució de la toponímia occitana. Els noms de lloc de Mèles (Alta Garona) a partir de les dades de l’enquesta de Sacaze». Dins: Emili Casanova, Lluís R. Valero (eds.) (2011): La toponomàstica de les illes del Mediterrani Occidental. València, l’Alguer: Denes, p. 93-115.

Aitor Carrera (2011d): «L’occità. Una altra llengua per redreçar». Dins: Lluc, 877, p. 48-51.

Aitor Carrera (2011e): «Un apòrt important ara coneishença dialectologica der aranés e deth gascon pirenenc orientau: es documents de Jusèp Sandaran». Dins: Angelica Rieger (ed.) (2011): L’Occitanie invitée de l’Euregio. Liège 1981 – Aix-la-Chapelle 2008: bilan et perspectives. Aquisgrà: Shaker Verlag, p. 671-681.

Jordi Suïls (2011): «Trilingual Education in the Aran Valley: Occitan, Catalan and Spanish». Dins: Trilingual Primary Education i Europe. Some developments with regard to the provisions of trilingual primary education in minority language communities of the European Union. Fryske Akademy, p. 108-128.

Albert Turull (2011): «Una caracterización de la toponimia pirenaica catalana». Dins: Andoni Sagarna, Joseba Lakarra, Patxi Salaberri (eds.) (2011): Pirinioetako hizkuntzak: lehena eta oraina / As luengas d’os Pirineus: passau y presén / Las lengas deus Pireneus: passat e present / Les llengües dels Pirineus: passat i present [Actes del XVI Congrés Internacional d’Euskaltzaindia, Pamplona, 2008]. Bilbao, Euskaltzaindia, 2011, p. 1073-1106 [edició en cd-rom; col. IKER, 26].

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#959395″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2010

 

[/aesop_content]

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2010a): «Provèrbis meteorologics en occitan dera Val d’Aran. Arrepòrt sus era situacion actuau des donades sus eth gascon dera nauta arribèra de Garona». Dins: José Enrique Gargallo (coord.) (2010): Paremiología romance. Los refranes meteorológicos. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, p. 155-171.

Aitor Carrera (2010b): «Eth passatge de [i] pretonic a [y] deuant d’ua consonanta labiau en occitan dera Val d’Aran e deth Bauartés. Es mots uvèrn, lume(n)dar e junverd». Dins: Pèir Còts (coord.) (2010): Miscellanèa en aumenatge a Melquíades Calzado de Castor “Damb eth còr aranés”. Arròs, Lleida: Institut d’Estudis Aranesi, Pagès Editors, p. 495-501.

Aitor Carrera (2010c): «Breu radiografia sociolingüística de l’occità a l’entrada del tercer mil·leni». Dins: Els Marges, 90, p. 16-39.

Aitor Carrera (2010d): «Era codificacion der occitan dera Val d’Aran. Problèmes e contradiccions en aranés actuau». Dins: Lingüistica Occitana, 10, p. 1-20.

José Enrique Gargallo, Aitor Carrera (2010): «Sobre els arrepervèris. Aproximació als refranys meteorològics del gascó pirinenc oriental: paral·lelismes, interferències i contrastos en el trifini de català, gascó i llenguadocià a partir del món de les parèmies». Dins: Imma Creus, Maite Puig, Joan Ramon Veny (eds.) (2010): Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, I. Lleida: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, PAM, p. 137-147.

Gemma Rigau, Jordi Suïls (2010): «Microvariation in Catalan and Occitan complementizers: the so-called expletive se». Dins: Catalan journal of linguistics, 9, p. 151-165.

Jordi Suïls (2010a): «Eth discors des pirenencs ena literatura pirenenca». Dins: Pèir Còts (coord.): (2010): Miscellanèa en aumenatge a Melquíades Calzado de Castro “Damb eth còr aranés”. Arròs, Lleida: Institut d’Estudis Aranesi, Pagès Editors, p. 559 – 566.

Jordi Suïls (2010b): «Aranés de referéncia e occitan referenciau. Eth besonh d’un modèl sople». Dins: L’aranés e l’occitan general, quatre estudis. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 72-83.

Jordi Suïls, Ramon Sistac, Gemma Rigau (2010): «Generalització i particularització en ribagorçà: alguns trets en relació amb el benasquès i l’occità». Dins: Actes del XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, III. Barcelona: PAM, p. 325 – 340.

Albert Turull (2010): «Fenòmens precatalans i afinitats occitanes en la toponímia de l’Alt Pallars». Dins: Imma Creus, Maite Puig, Joan R. Veny (eds.) (2010): Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, I. Lleida: PAM, p. 171-180.

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#959395″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2009

 

[/aesop_content]

 

Llibres:

Josep Maria Domingo (ed.) (2009a): Jocs Florals de Barcelona en 1859. Edició facsímil, documents i testimonis. Barcelona: Punctum.

Lourdes Oliveras, Aitor Carrera (eds.) (2009): Caçaires de paraules ena Val d’Aran. Lleida: Pagès Editors.

Opuscles:

Aitor Carrera (2009a): Elements bàsics de llengua occitana. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 16 p.

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera ([2007] 2009b): «Una mica de dialectologia occitana. Els parlars de la Vall d’Aran en el marc del gascó pirinenc oriental». Dins: De Lingua Aragonensi, 3, p. 9-40.

Aitor Carrera (2009c): «Geolingüística aranesa: algunes mostres lexicals». Dins: Christian Camps (2009): Les relacions catalano-occitanes al llindar del segle XXI. Péronnas: Association Française des Catalanistes, Editions de la Tour Gile, p. 43-53.

Aitor Carrera (2009d): «Fets d’anivellament dialectal en una zona de frontera. El cas de l’occità de la Vall d’Aran». Dins: Johannes Kabatek, Claus D. Pusch (eds.) (2009): Variació, poliglòssia i estàndard / Variation, Polyglossie und Standardisierung (Biblioteca Catalana Germànica 7; Suplement a Zeitschrift für Katalanistik). Aquisgrà: Shaker, p. 103-125. [Trobareu la introducció a la temàtica del volum aquí]

Josep Maria Domingo (2009b): «“Jocs Florals de Barcelona en 1859”. Modernització urbana i representació coŀlectiva». Dins: L’Avenç, 252, p. 32-44.

Josep Maria Domingo (2009c): «L’època del romanticisme». Dins: Albert Rossich (coord.) (2009): Panorama crític de la literatura catalana, IV [Enric Cassany (dir.): Segle XIX]. Barcelona: Vicens Vives, p. 29-131.

Isabel Grifoll (2009): «Sobre les traduccions occitana i catalana del Liber de Passione Christi et doloribues et plantibus Matris Ejus i el Planctus Mariae en vulgar». Dins: Christian Camps (2009): Les relacions catalano-occitanes al llindar del segle XXI. Péronnas: Association Française des Catalanistes, Editions de la Tour Gile, p. 219-231.

Jordi Suïls ([2007] 2009a): «Termières lingüistiques e lingüistes ena termièra. Per ua gramatica entar aranés: a propòsit d’ua Gramatica aranesa recenta». Dins: De Lingua Aragonensi, 3, p. 87-109.

Jordi Suïls (2009b): «Trilingual education in the Aran valley: Occitan, Catalan and Spanish». Dins Sieta de Vries (ed.) (2009): Llibre en preparació sobre contextos d’educació trilingüe, encara sense títol. Fryske Akademy.

Jordi Suïls (2009c): «Uèit poèmas d’Ausiàs March revirats a l’occitan». Dins: Vicent Martines (ed.) (2009): Ausiàs March, poeta universal. 8 poemes d’Ausiàs March traduïts a 25 llengües / Ausiàs March, a Universal Poet. 8 poems by Ausiàs March Translated into 25 Languages. València: Institució Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, p. 439 – 454.

Jordi Suïls, Ramon Sistac, Gemma Rigau (2009): «Pour une étude intégrée des variétés romanes des Pyrénées: l’approche de G. Rohlfs à la lumière de nouvelles données». Dins: L’apport de Gerhard Rohlfs (1892-1986) à la connaissance des langues pyrénéennes: parentés, disparités.  29 p. [volum sense paginació]

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#959395″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2008

 

[/aesop_content]

Llibres:

Aitor Carrera (2008a): Entre dues frontères. Estudis de lingüistica occitana. Lleida: Pagès Editors.

 

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2008b): «Joan Coromines i la toponímia aranesa». Dins: Antoni M. Badia i Margarit, Joan Solà (eds.) (2008): Joan Coromines, vida y obra. Madrid: Gredos, p. 186-222.

Aitor Carrera (2008c): «Domergue Sumien. La standardisation pluricentrique de l’occitan. Nouvel enjeu sociolinguistique, développement du lexique et de la morphologie». Dins: Llengua i Ús. Revista tècnica de política lingüística, 42, p. 83-91.

Aitor Carrera (2008d): «L’aportació de la Comissió Lingüística en el projecte del traductor automàtic entre el català i l’occità». Dins: Llengua i Ús. Revista tècnica de política lingüística, 43, p. 61-68.

Aitor Carrera (2008e): «Joan Coromines e er aranés». Dins: Aran ath Dia, 28, p. 22-25.

Aitor Carrera (2008f): «Compde rendut dera arrecèrca lingüistica sus eth gascon pirenenc orientau». Dins: De lingua aragonensi, 4, p. 9-22.

Jordi Suïls (2008a): «Les dinàmiques lingüístiques a la frontera. Realitats locals i realitats administratives en els processos de minorització: Ribagorça i Aran a l’inici del segle XXI». Dins: IBIX. Publicació biennal de Cultura, Arts, Lletres, Música i Ciència dels dos vessants del Pirineu, 5, p. 429-454.

Jordi Suïls (2008b): «Les relacions interlingüístiques al Pirineu central en una perspectiva diacrònica. Aportacions des de la sintaxi».  Dins: IBIX. Publicació biennal de Cultura, Arts, Lletres, Música i Ciència dels dos vessants del Pirineu, 6, p. 495-513.

Albert Turull (2008): «La Universitat de Lleida, centre de referència per a l’occità a Catalunya». Dins: Nabius, 5, p. 21-22.

Documents electrònics:

Aitor Carrera (2008f): Acòrds dera Comission Lingüistica deth traductor automatic catalan-occitan occitan-catalan. Document publicat al web del Grop de Lingüistica Occitana (164 p).

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#959395″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2007

 

[/aesop_content]

Llibres :

Aitor Carrera (2007a): Gramatica aranesa. Lleida: Pagès Editors.

 

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2007b): «Un pregasconisme corominià. La diftongació de E davant de -LL- en l’occità de l’alta conca de la Garona». Dins: Emili Casanova, Xavier Terrado (eds.) (2007): Studia in honorem Joan Coromines. Lleida: Pagès Editors, p. 49-65.

Aitor Carrera (2007c): «Eras relacions transfrontalèras ara lutz deths hèts lingüistics. Eth exemple dera Val d’Aran e Comenge». Dins: Jean-Pierre Amalric (dir.) (2007): Cultures et solidarités dans les Pyrénées Centrales et Occidentales. 56e Congrès Régional de la Fédération Historique de Midi-Pyrénées. Tarbes 17, 18 et 19 Juin 2005. Tarba: Fédération Historique de Midi-Pyrénées, Société Académique des Hautes-Pyrénées, p. 323-347.

Aitor Carrera (2007d): «Onomàstica i dialectologia occitanes: alguns exemples aranesos». Dins: Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, 104-105, p. 111-119.

Aitor Carrera (2007e): «Jacme Taupiac. L’occitan escrich». Dins: Estudis Romànics, XXIX, p. 475-483.

Aitor Carrera (2007f): «Una mica de dialectologia occitana. Els parlars de la Vall d’Aran en el marc del gascó pirinenc oriental». Dins: De lingua aragonensi, 3, p. 9-40.

Jordi Suïls (2007a): «Frontières politiques et attitudes linguistiques: occitan en Catalogne espagnole et catalan en Aragon». Dins: Variable territoriale et promotion des langues minoritaires. Pessac : Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, p. [123]-142.

Jordi Suïls (2007b): «Les Pyrénées et la condition minoritaire. Le discours littéraire en occitan et en catalan au milieu du XXe siècle». Dins: Jean-Pierre Amalric (dir.) (2007): Cultures et solidarités dans les Pyrénées, Tarba-Tolosa: Fédération Historique de Midi-Pyrénées, p. 359-378.

Jordi Suïls, Àngel Huguet (2007) : «La comunidad lingüística occitana de la Vall d’Aran». Dins: Maria Teresa Turell (ed.) (2007): El Plurilingüismo en España. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, p. 189-211.

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#959395″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2006

 

[/aesop_content]

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2006a): «Jusèp Condò e er aranés». Dins: Condò, Jusèp: Era isla des diamants. Vielha: Conselh Generau d’Aran, p. 9-25.

Aitor Carrera (2006b): «L’aportació de Joan Coromines a l’occità de la Vall d’Aran». Dins: Antoni M. Badia i Margarit (ed.): Homenatge de l’IEC a Joan Coromines, en el centenari de la seva naixença. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, p. 81-105.

Aitor Carrera (2006c): «Alguns errors del Nomenclator dera Val d’Aran». Dins: Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, 103, p. 38-42.

Aitor Carrera (2006d): «Diàleg transfronterer en una cruïlla pirinenca. Coincidències lexicals d’Aran i Comenge». Dins: Ripacurtia, 4, p. 55-76.

Aitor Carrera (2006e): «Sus eth Diccionari català-occità occitan-catalan de Balaguer e Pojada». Dins: De Lingua Aragonensi, 2, p. 75-90.

Aitor Carrera (2006f): «Aranés». Dins: Xosé-Henrique Costas, Iago Buerger (eds.) (2006): Homenaxe a Cunqueiro no seu XXV cabodano. Vigo: Universidade de Vigo, p. 13-15.

Isabel Grifoll (2006): «‘Combas e valhs, puigs, muntanyes e colhs’: Andreu Febrer i els trobadors». Dins: Trobadors a la península Ibèrica. Homenatge al Dr. Martí de Riquer. Barcelona: PAM, p. 195-221.

Jordi Suïls (2006a): «Literatura pirinenca i discurs pirinenc». Dins: IBIX. Publicació biennal de Cultura, Arts, Lletres, Música i Ciència dels dos vessants del Pirineu, 4, p. 133-148.

Jordi Suïls (2006b): «Miquèu de Camelat, escriptor pirinenc». Dins: Eliseu Trenc (ed.) (2006): Actes del Tercer Col·loqui Internacional de l’Associació Francesa de Catalanistes, Barcelona: PAM, p. 171 – 186.

[aesop_content color=”#ffffff” background=”#959395″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

2005

 

[/aesop_content]

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2005a): «La funció local en les formes de relatiu de la producció escrita en aranès». Dins: Estudis Romànics, XXVII, p. 133-146.

Aitor Carrera (2005b): «Jean-Claude Bouvier. Espaces du langage. Géolinguistique, toponymie, cultures de l’oral et de l’écrit». Dins: Estudis Romànics, XXVII, p. 454-459.

Aitor Carrera (2005c): «Morfologia verbal aranesa: les desinències de l’imperfet d’indicatiu». Dins: Llengua i Literatura, 16, p. 205-228.

Aitor Carrera (2005d): «Ahèrs de morfologia nominau en gascon dera nauta arribèra de Garona: un contrast entre era Val d’Aran e eth canton de Sent Biat (Estat francés)». Dins: De Lingua Aragonensi, 1, p. 7-33.

Jordi Suïls (2005a): «José Antonio Saura. Elementos de fonética y morfosintaxis benasquesas». Dins: Estudis Romànics, XXVII, p. 350-354.

Jordi Suïls (2005b): «Maurice Romieu, André Bianchi. La lenga del trobar / La langue du trobar. Précis de gramatica d’occitan ancian / Précis de grammaire d’ancien occitan; Maurice Romieu, André Bianchi. Iniciacion a l’occitan ancian / Initiation à l’ancien occitan. Dètz e nòu tèxtes de l’Edat Mejana comentats / Dix-neuf textes du Moyen Âge commentés». Dins: Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, CVIII.

Albert Turull (2005): «Castells: un invent català amb terminologia occitana». Dins: Sàpiens, 28, p. 15 [secció Els secrets de les paraules].